گروه هنری نوربالا

تئاتر خیابانی، صحنه ای، مجری، خواننده و...

گروه هنری نوربالا

تئاتر خیابانی، صحنه ای، مجری، خواننده و...

اسلایدر

گروه هنری نوربالا

سال 86 بود که چند جوان با توجه به دغدغه های فرهنگیشان گروه هنری نوربالا را راه اندازی کردند رویکردشان کارهای فرهنگی-مذهبی بوده و خداروشکر تا بحال اجرا های بسیار زیادی داشته اند.
امیدمان به خداست...
اعضای اصلی گروه: علی سلیمانی ، علیرضا اقمشه
ازدانش اموزان مستعد و با انگیزه در کارهایمان استفاده می کنیم.
آموزش تئاتر در مدارس ، مساجد ، دانشگاه ها و...
تا خدا چی بخواد

آدرس تلگرام و اینستاگرام:
norbalaa@
https://t.me/norbalaa

آخرین نظرات

سال 86 بود که چند جوان با توجه به دغدغه های فرهنگیشان گروه تئاتر نوربالا را راه اندازی کردند رویکردشان کارهای فرهنگی-مذهبی بوده و خداروشکر تا بحال اجرا های بسیار زیادی داشته اند.

امیدمان به خداست...

اعضای اصلی گروه: علی سلیمانی ، علیرضا اقمشه

ازدانش اموزان مستعد و با انگیزه در کارهایمان استفاده می کنیم.

شاید در قالب کار نمایشی کار تربیتی هم انجام دادیم.

تا خدا چی بخواد.

آموزش تئاتر در مدارس ، مساجد ، دانشگاه ها و آموزشکده ها.